Sale!

Şerh-i Nûru’l-Îzâh

370,00

  • Ivory Kağıt
  • Tek Cilt / 816 Sayfa
  • Fıkhi Hükümlere Delil Olan Ayet-i Kerimeler
  • Arapça Dipnotlu Hadis-i Şerifler
  • Arapça – Türkçe Metin İçeriği
  • Risale-i Nur Muhtevalı Dizin ve Kaynakça İlaveli
Kategoriler:

“Nûru’l Îzâh ve Necâtü’l-Ervah” isimli kitabın yazarı eş-Şeyh Hasan bin Ammar bin Ali Ebü’l-İhlas el-Misrî el-Vefâî eş-Şürünbülâli’dir. Kendisi el-Menûfiyye bölgesinde bulunan Yukarı Menf’in karşısındaki Şabrabülûl denilen bir köyden olup bu köye nisbetle kendisine Şabrabülûlî yerine eş- Şürünbülâlî denilmiştir. Fakihlerin önde gelenlerinden, adı dillerde dolaşan meşhur bir zattır. Çok kitap yazmış olup ed-Dürer vel-Gurar adlı kitaba yaptığı hâşiye, İbn Vehban’ın Manzûmesine yaptığı şerh ve Nûrul-İzah bunların en önemlilerindendir. 1069 yılında 75 yaşında vefat etmiş ve Kâhire’deki el-Mücâvirîn kabristanına defnolunmuştur, Allah (c.c) rahmet eylesin.

Nûru’l Îzâh ve Necâtü’l-Ervah, ibadetler hakkındaki meselelerin fıkıh tahsiline başlayacaklar için bir mukaddimesidir. Eserdeki “Taharet, namaz ve oruç” bahisleri Şürünbülâlî’ye, “Zekât ve hac” bahisleri ise Ebû’z-Zeyd el-Şiblî’ye aittir.
Ebû’z-Zeyd el-Şiblî: İslam, İslam eğitimi, meal ve hadisler alanında eserler yazmış bir âlimdir. Şürünbülâli’nin Nûru’l Îzâh ve Necâtü’l-Ervah eserine şerhler yaparak “El-Miftâh Şerh-u Nûru’l Îzâh” ismini verip kendi risalesi olan “Menehetü’l-Fettah’dan” da “Zekât ve Hac” bahislerini ilave etmiştir.

Fıkıh alanında kıymet arz eden Nûru’l Îzâh, günümüzde gerek medrese-ilim erbabı gerekse araştırmacıların istifadesine sunulmak üzere Hanefi ulemalarının fıkhî hükümleri esas aldıkları şer’i deliller (Kitap, sünnet, icmâ-i ümmet ve kıyâs-ı fukahâ) beyan edilerek kıymetli Tülin Cecanpunar tarafından müdakkikane bir çalışmanın neticesinde tekrar şerh edilmiştir.

Tülin Cecanpunar Hocamız Erzurum’da kırk yılı aşkın Hatuniye Eğitim Merkezi bünyesinde taife-i nisanın salih amel davasında hizmetler veren ve nice talebelerin yetişmesine vesile olup Kadın ve Aile Eğitimi  – Çocuk Eğitimi Seminerleri ve toplumun temel meselelerine dair genç kız ve hanımefendilere hitaben çeşitli programlar yapmaktadır. Milli ve manevi değerlere bağlı gençler yetiştirmeyi gaye edinen Hocamız eğitimini; Erzurum ulemalarından Şefik Güllük Hocaefendi’den Arabi İlimleri ve Mehmet Kırkıncı Hocaefendi’den de Risale-i Nurlara dair ilimleri tahsil etmiştir. Risale-i Nurlar ışığında dinine bağlı, vatan sevgisiyle yoğrulmuş, İslamiyet milliyetini esas alan şuurlu gençler yetiştirme gayesi ile medrese eğitimlerine devam etmekte olup gençlere her sahada muavenet etmektedir.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Şerh-i Nûru’l-Îzâh” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Shopping Cart